Δημιουργία λογαριασμού

Καλάθι αγορών

Close

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

1. Γενικό πλαίσιο

Ο δικτυακός τόπος του Angel-Underwear έχει σχεδιαστεί με πλήρη συμμόρφωση στην τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία και ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, ακολουθούμε βέλτιστες πρακτικές για τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: EU General Data Protection Regulation 2018 – GDPR.

Προτεραιότητα του Angel-Underwear είναι η προστασία του δικαιώματος του πελάτη για την απόρρητη σύνδεση και γι’αυτό παρακάτω επεξηγούνται η πρακτική προστασίας του απορρήτου των δεδομένων καθώς και η έννοια και σημασία των παρακάτω όρων προκειμένου να γίνουν εύκολα κατανοητοί και αντιληπτοί και να μην δημιουργούνται υπόνοιες για πιθανή τυχόν διάρρηξη του απορρήτου της σύνδεσης.

2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

2.1. Δεδομένα Επισκεψιμότητας & Προβολής Ιστότοπου

Ο ιστότοπος του Angel-Underwear χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για την εξαγωγή δεδομένων επισκεψιμότητας αυτού του ιστότοπου. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αναλύονται με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών, την καταγραφή προβλημάτων και τη βελτίωση του τρόπου προβολής και εμπειρίας χρήσης.

Η υπηρεσία Google Analytics καταγράφει μη προσωποποιημένα δεδομένα του επισκέπτη, όπως είναι η γεωγραφική τοποθεσία, η συσκευή, ο browser και το λειτουργικό σύστημα. Επίσης, η υπηρεσία καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του επισκέπτη, στην οποία όμως το Angel-Underwear δεν έχει καμία πρόσβαση, βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας αυτής. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies. Περισσότερες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας των cookies από την υπηρεσία analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: Google’s developer guides. Απενεργοποιώντας τα cookies στον υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας την ιδιωτική λειτουργία του browser (private mode), καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας cookies άρα καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε καταγραφή της επίσκεψης και χρήσης του ιστότοπου.

2.2. Φόρμα επικοινωνίας

Η χρήση της φόρμας επικοινωνίας από την πλευρά του χρήστη δεν δημιουργεί καμία εγγραφή των στοιχείων του σε ιδιόκτητο ή τρίτο σύστημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία του χρήστη (ονοματεπώνυμο και e-mail διεύθυνση) μεταφέρονται μέσω απλού e-mail στο τμήμα Marketing του Angel-Underwear ώστε να αποσταλεί η απάντηση στο αίτημα του επισκέπτη. Η υποδομή mail service του papaki.com που στηρίζεται στην πλατφόρμα webmail η οποία ακολουθεί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, βάση των εγκυρότερων πιστοποιήσεων ασφαλείας.

2.3. Δωρεάν Υπηρεσία Ενημέρωσης – Newsletter

Η δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης του Angel-Underwear χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MailChimp για τη λειτουργία της. Εφόσον έχει ληφθεί η ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση των στοιχείων του από την υπηρεσία, αυτά μεταφέρονται στην πλατφόρμα του MailChimp για χρήση σε σχετικές λίστες ενημέρωσης. Τα στοιχεία αυτά (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email) δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου ή σε άλλο μηχανογραφικό σύστημα πλην του MailChimp.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας αυτής χρησιμοποιούνται από το τμήμα Marketing του Angel-Underwear για την αποστολή ενημερωτικών emails (newsletters) σχετικά με προσφορές προϊόντων και άλλα νέα.

Τα στοιχεία διατηρούνται στην πλατφόρμα του MailChimp για όσο διάστημα αυτή χρησιμοποιείται από το Angel-Underwear, εκτός κι αν ζητηθεί από το χρήστη η διαγραφή των στοιχείων του. Η διαγραφή χρήστη από την δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου διαγραφής από τη λίστα παραληπτών της υπηρεσίας, ή μέσω επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων του Angel-Underwear.

2.4. Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες

Ο web server του Angel-Underwear καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε έγκαιρα προβλήματα, να διαχειριζόμαστε την ιστοσελίδα του καταστήματος και να συλλέγονται από το Angel-Underwear ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες (πάντοτε) μη εξατομικευμένες προσδιορίσιμες πληροφορίες.

2.5. Cookies

Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site Angel-Underwear χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο πελάτης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του Angel-Underwear.

2.6. Προσωπικές Πληροφορίες

Λόγω της ιδιαιτερότητας του web site Angel-Underwear (ηλεκτρονικό κατάστημα), απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση και στο πρόσωπο κάθε χρήστη/πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Ειδικότερα μεταξύ του Angel-Underwear και του πελάτη συμφωνούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Tο Angel-Underwear δηλώνει και ο πελάτης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Angel-Underwear και αφορούν τον πελάτη θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του αιτήματός του δηλαδή την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και η ενημέρωσή του γύρω από τις μελλοντικές προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες του Angel-Underwear. Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι αποκλειστικά το Angel-Underwear στα πλαίσια της συναλλαγής καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένο ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, το Angel-Underwear, βάσει συγκατάθεσης του πελάτη, νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Tο Angel-Underwear δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων / προσωπικών δεδομένων θα χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Το Angel-Underwear θα διαγράφει τα στοιχεία αυτά από το αρχείο του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο πελάτης απευθυνόμενος εγγράφως προς το Angel-Underwear έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από αυτό, δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης αυτών καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν οποτεδήποτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.(άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997).

Tο Angel-Underwear λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εντούτοις το Angel-Underwear δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του Angel-Underwear, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το Angel-Underwear καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιχειρήσει την είσοδο στο www.angel-underwear.gr από περιοχές εκτός Ελλάδος, η είσοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί με δική του ευθύνη ως προς τη συμμόρφωση με το ελληνικό δίκαιο.

3. Επεξεργασία δεδομένων από τρίτους

To Angel-Underwear χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων παρόχων (Google, MailChimp, Papaki) για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της. Οι πάροχοι αυτοί έχουν επιλεχθεί με κριτήριο τη συμμόρφωσή τους στις υπάρχουσες νομοθεσίες περί εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική εμπιστευτικότητας που ακολουθείται εκ μέρους των τρίτων παρόχων στα παρακάτω links:

Google – Πολιτική Εμπιστευτικότητας Google
Mailchimp – Πολιτική Εμπιστευτικότητας MailChimp
Papaki – Πολιτική Εμπιστευτικότητας Papaki
Klarna – Πολιτική Εμπιστευτικότητας Klarna

4. Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή

Το Angel-Underwear δεσμεύεται ότι θα αναφέρει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές οποιαδήποτε παραβίαση – διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκύψει σε αυτόν τον ιστότοπο ή στις τρίτες υπηρεσίες όπου γίνεται επεξεργασία τους, το αργότερο μέσα σε 72 ώρες από την διαπίστωση της παραβίασης, εφόσον επιβεβαιωθεί η διαρροή δεδομένων με αναγνωρίσιμο τρόπο.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης, επεξεργασίας και διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οποιοσδήποτε χρήστης για τον οποίον το Angel-Underwear έχει αποθηκευμένα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει:

την ενημέρωσή του για το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται και σε ποιες τοποθεσίες βρίσκονται,
το σκοπό χρήσης τους,
την επεξεργασία και διόρθωσή τους, ή την ολοσχερή διαγραφή τους.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Angel-Underwear, στα στοιχεία που αναγράφονται στην παράγραφο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων».

6. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την εξυπηρέτηση σχετικών αιτήσεων επί αυτών, ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει μέσω e-mail ή τηλεφώνου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Γ.Ρηγόπουλος – Α.Ρηγοπούλου ΟΕ
Γεροκωστοπούλου 28, Πάτρα ΤΚ 26221

e-mail: info@angel-underwear.gr
Τηλέφωνο: +30 2610221958

Back to Top